Competitivitat

Competitivitat

Distintiu de qualitat Gold en restauració

Ofereixes un bon servei en el teu restaurant o cafeteria?

Ara és el moment que se't reconegui el bon tracte que tens cap als clients. Per a certificar l'excel·lència en el servei del sector de la restauració, neix el distintiu de qualitat Gold. 

Sello Gold restauración Mallorca

Què és el segell Gold?

Gold Restauració és un certificat de qualitat que s'obté després de passar una auditoria específica per al sector de la restauració, dissenyada per la Cambra de Comerç de Mallorca en col·laboració amb l'Associació de Restauració de Mallorca, en la qual s'estableixen requisits i condicions per assegurar un servei de qualitat. Aquesta metodologia té el reconeixent oficial de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

El procés avaluatiu consta de 4 fases: 

 1. Client misteriós. Acudeix a l'establiment sense previ avís i sense desvetllar la seva identitat als treballadors, per comprovar el compliment dels requisits establerts per la certificació de qualitat God. 
 2. Auditoria documental. Després d'aquesta primera inspecció, el client misteriós s'identifica davant el responsable de l'establiment per iniciar un extens qüestionari en el qual podrà sol·licitar les evidències necessàries que demostrin el compliment dels estàndards de qualitat. 
 3. Emissió de l'informe d'avaluació.
 4. Concessió del certificat de qualitat Gold. En cas d'haver-hi 'no conformitats' detectades i no tancades satisfactòriament en el termini acordat, no es farà el lliurament del certificat. 

El distintiu Gold està associat a l'establiment on es presta el servei avaluat i dóna dret a inscriure's a la categoria especial Gold dels registres turístics del Govern de les Illes Balears i a identificar-se amb una placa distintiva mentre es mantengui aquest sistema de qualitat.

Requisits bàsics per accedir a la certificació de qualitat Gold

 • Disposar d'un local a Mallorca, obert al públic i adequadament condicionat, en el qual es prestin els serveis de restauració (alta als epígrafs de l'IAE del 671 al 676).
 • Estar inscrits en el registre de restauració de la Direcció General de Turisme i en el registre sanitari del Govern de les Illes Balears.
 • Disposar d'oferta de producte local.
 • Permetre el lliure accés als auditors, cooperar en les tasques d'avaluació i assumir el cost de la consumició del client misteriós.

Alguns aspectes avaluats

 • Bon tracte: s'atén amb amabilitat i de manera eficaç al client?
 • Higiene: es prenen totes les mesures necessàries per assegurar la salubritat dels aliments?
 • Temps d'espera: és adequada la gestió i estratègia dels temps d'espera?
 • Preus visibles: s'exposen amb claredat els preus així com els mètodes de pagament
 • Informació al·lèrgens: s'indiquen clarament tots els ingredients que poden causar al·lèrgies i intoleràncies?
Sol·licitud d'interès

Ja som 35 restaurants Gold

El distintiu de qualitat Gold va néixer el 2018 en col·laboració amb l'Associació de Restauració de Mallorca.

En aquests dos anys, més de 30 restaurants i cafeteries de Mallorca han superat satisfactòriament l'avaluació de qualitat i han obtingut el distintiu God. 

Tots ells ja es beneficien de les accions promocionals conjuntes realitzades, entre les quals destaquen la gestió de xarxes socials i un mapa per geolocalitzar els establiments a través de  Google maps

Consulta els establiments Gold

Contacta amb nosaltres

AdreçaCarrer de l'Estudi General, 7
07001 Palma (MALLORCA)
Illes Balears

Crida’ns[+34] 971 71 01 88


Emailinfo@cambramallorca.com