Internacional

Internacional

Xpande: accedeix a nous mercats

Xpande és un servei per fomentar la internacionalització de les empreses cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), la Cambra de Comerç de Mallorca, la Cambra de Comerç d'Espanya, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i les pròpies empreses beneficiàries.

En què consisteix el programa Xpande?
En l'elaboració d'un pla d'exportació i ajuts econòmics per a la seva implementació a pimes que vulguin començar a exportar. El programa contempla dues fases:

  • Fase d'assessorament: Anàlisi i selecció de mercat. En aquesta fase l'empresa rebrà un servei d'assessorament personalitzat per part dels tècnics especialistes de la Cambra de Comerç, d'acord amb una metodologia pròpia i amb el suport dels dossiers d'intel·ligència de la Cambra de Comerç d'Espanya.
  • Fase d'ajuts per a l'execució del Pla d'Internacionalització. En aquesta fase les empreses rebran suport en les despeses incorregudes en la posada en marxa i desenvolupament del Pla d'Internacionalització, incloses en la relació de despeses elegibles de la fase d'ajuts del Programa Xpande de suport a l'expansió internacional de la pime. L'empresa podrà justificar un màxim de 9.000 euros, dels quals rebrà un 50 % a càrrec dels fons FEDER (màxim 4.500 euros).

Quins beneficis del programa Xpande puc extreure per a la meva empresa?

  • Reflexionar sobre el procés d'exportació.
  • Assolir una metodologia de treball que em permeti crear una base sòlida que augmenti les possibilitats d'èxit als mercats internacionals.
  • Elaborar un pla d'exportació per a un mercat objectiu.
  • Aprofitar els ajuts de FEDER per al desenvolupament de la meva estratègia internacional.
  • Comptar amb un pressupost d'ajuts per a l'execució del pla d'internacionalització.

Convocatòria 2020
Persona de contacte:
Alicia Bueno
Directora Internacional
abueno.internacional@cambramallorca.com

Xpande Digital: posiciona't a l'exterior des de la teva oficina

Logo Xpande Digital 2020Xpande Digital és un programa de la Cambra de Comerç d'Espanya que, juntament amb la Cambra de Comerç de Mallorca, té com a objectiu facilitar la sortida a l'exterior de pimes i autònoms. Està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent per al període de programació 2014-2020 i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

El programa Xpande Digital s’adreça a aquelles pimes que vulguin fomentar i potenciar el màrqueting digital com a eina bàsica per millorar el seu posicionament als mercats internacionals. El programa consta de dues fases:

  • Assessorament (3 mesos). L'empresa rebrà un servei personalitzat per part dels tècnics especialistes de la Cambra de Comerç per analitzar en detall el posicionament digital de l'empresa i establir recomanacions de millora en el marc de la seva estratègia d'internacionalització i dissenyar, d'acord amb aquesta, un pla d'acció en màrqueting digital específic per al mercat exterior seleccionat.
  • Ajudes per a l'execució del pla d'acció en màrqueting digital (6 mesos). En aquesta fase les empreses rebran suport econòmic per a les despeses incorregudes durant la fase de desenvolupament del seu pla d'acció en màrqueting digital internacional. L'empresa podrà justificar un màxim de 5.000 euros, dels quals rebrà un 50 % a càrrec dels fons FEDER (màxim 2.500 euros).

Els serveis de màrqueting digital per a la internacionalització de les pimes formen part del catàleg de serveis que la Cambra de Comerç de Mallorca aporta al Digital Innovation Hub de Balears.

Convocatòria 2020
Persona de contacte:
Alicia Bueno
Directora Internacional
abueno.internacional@cambramallorca.com

Contacta amb nosaltres

AdreçaCarrer de l'Estudi General, 7
07001 Palma (MALLORCA)
Illes Balears

Crida’ns[+34] 971 71 01 88


Emailinfo@cambramallorca.com