Emprendre

Emprendre

Enfoca la teva idea de negoci

Suport a les persones amb una idea de negoci per a desenvolupar a Mallorca.

Programa de formació i assessorament gratuït dirigit a emprenedors, desenvolupat per la Cambra de Comerç de Mallorca i finançat per la Direcció General de Promoció Econòmica del Govern de les Illes Balears.

Enfoca tu idea de negocio

Com participar

El Programa 'Enfoca la teva idea de negoci' vol contribuir a transformar la vida de les persones a través de l'autoocupació com a opció digna i accessible per a tots. 

Aquest programa es dirigeix a tots els emprenedors de Mallorca que tinguin dificultats per a accedir a l'assessorament empresarial professional o al finançament bancari tradicional.

Realitzarem mensualment una sessió online de formació gratuïta sobre eines que ajuden a visualitzar i analitzar el model de negoci. Es treballaran metodologies àgils com és el model canvas.

 

Una vegada superada aquesta formació, tots els emprenedors i emprenedores que treballin el seu model de negoci sobre la base de la documentació lliurada en el taller, podran accedir a l'assessorament personalitzat gratuït dels tècnics de la Cambra de Mallorca, amb l'objectiu d'aprofundir sobre la seva idea de negoci.

Inscripcions
Persona de contacte:
Pedro Serrano
Atención al emprendedor
empresa@cambramallorca.com
971 71 01 88 (ext. 2422)